Foto: Aukusti Heinonen.

Anssi Taulu Konkretia

3.3–26.3.2023

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Anssi Taulus utställing i Galleria Sculptor. Foto: Aukusti Heinonen.
Anssi Taulu, Mandala, 2023 (detalj). Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.