Foto: Pekko Vasantola.

Pekko Vasantola Veistoksia läheisteni soluista

7.1–30.1.2022

Information om utställningen finns på finska och på engelska.

Foto: Aukusti Heinonen.
Foto: Aukusti Heinonen.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.