Galleria Sculptor

Galleria Sculptor är Finlands enda nutidskonstgalleri med fokus på skulptur. Galleriet upprätthålls av Finska Skulptörförbundet och ligger i centrum av Helsingfors. Utställningsprogrammet lyfter årligen mångsidigt fram skulptur och rumslig konst. Sculptors utställningar erbjuder besökaren en unik möjlighet att bekanta sig med det ständigt utvidgande fältet av skulpturkonst.

Hos Galleria Sculptor finns även en försäljningskollektion, Veistoskauppa, med mindre skulpturer av förbundets medlemmar samt Isot veistokset-tjänsten där större verk går att köpa och hyra. Skulptörförbundet arrangerar även evenemang och utställningar utanför galleriet.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.