Kuva James Prevettin näyttelystä Galleria Sculptorissa. Etualalla valkoisella jalustalla kolme teosta. Valkoisella seinällä roikkuu kolme teosta, jotka ovat eri sinisen sävyisiä muovipusseja.
James Prevetts utställning vid Galleria Sculptor år 2022. Foto: Aukusti Heinonen.

Att hålla en utställning

Galleria Sculptor är Finlands enda samtidskonstgalleri med fokus på skulptur.

Galleriets utställningstider kan ansökas av alla professionella konstnärer för att ställa ut rumslig konst.

Ansökan är öppen varje år i mars och september, till slutet av månaden. På våren ansöks tider till hösten om ett och ett halvt år och på hösten ansöks tider till våren om ett och ett halvt år.

Utställningskommittén kan bevilja en ny utställningstid på Galleria Sculptor efter att 5 år har förflutit mellan konstnärens senaste utställning och den begärda utställningstiden.

Följande ansökningstid: 

Ansökan för utställningstid hösten 2025 äger rum mellan 1.–31.3.2024. Ansökningarna lämnas in via ett elektroniskt ansökningsformulär som öppnas 1.3.2024.

Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller post.

Ansökan kan endast göras för en termin och för ett utställningsrum åt gången. Vi välkomnar ansökningar också från arbetsgrupper. Arbetsgruppens kontaktperson lämnar in ansökan.

Utställningsperioderna är cirka 4 veckor inklusive monteringstiden. Monteringen sker under tre dagar (mån–ons) och utställningens vernissage är vanligtvis på torsdagen.

Det går att ansöka om tre olika utställningsrum: Studio, Galleri och hela utställningsrummet (Studio + Galleri).

Utställningsutrymmen

Hela utställningsrummet är 118 m²; Galleri-utrymmet på 88 m² med fönster som vetter mot Södra kajen och Studio-utrymmet på 30 m² utan fönster.

Galleri-utrymmets höjd varierar mellan 3,78 till 4,06 meter och Studio-utrymmets höjd är 3,90 meter.

Utställningshyror

Under 2023–2024 är utställningsutrymmet hyresfritt för konstnären.

Finska Skulptörförbundet binder sig till att främja god utställningspraxis. Vi siktar på att erbjuda ett kostnadsfritt utställningsutrymme samt ta i bruk arvoden för utställande konstnärerna.

Hyran på utställningsutrymmen definieras alltid i början av utställningsåret. Ifall vi beviljas stöd, kommer kostnadsfria utställningsperioder även gälla för framtida utställningsperioder.

För närvarande, de maximala hyrorna är

Finska Skulptörförbundets medlemmar:
Studio                 (ca 30 m²)        200 €
Galleri               (ca 88 m²)       450 €
Hela utrymmet    (ca 118 m²)     600 €

Andra:
Studio                 (ca 30 m²)       300 €
Galleri               (ca 88 m²)         675 €
Hela utrymmet     (ca 118 m²)    950 €

Till hyran ingår kommunikation om utställningen, försäljning, marknadsföring, övervakning, utställningsbilder tagna av professionell fotograf samt videointervju som visas på galleriet samt Galleria Sculptors YouTube-kanal.

Utställaren ansvarar för verkens upphängning, transport, utställnings- och transportförsäkring, egna resekostnader samt möjliga installations- och uthyrningskostnader samt stöd för tekniska redskap.

Försäljningsprovisionen är 35%.

Galleria Sculptor skickar enbart elektroniska inbjudningar, men om konstnären vill, kan hen också skicka pappersinbjudningar.

Virtualpresentation av galleriet

Ansökningsanvisningar

Ansökan sker genom elektroniska ansökningsformuläret som finns på finska och på engelska.

Utställningskommittén kan bevilja en ny utställningstid på Galleria Sculptor efter att 5 år har förflutit mellan konstnärens senaste utställning och den begärda utställningstiden.

Ansökan skall innehålla i form av ett pdf-dokument:

Separata pdf-dokument kan förenas t.ex. med pdf join programmet. Pdf-dokumentet ska namnges enligt följande: efternamn_förnamn_utställningsansökan_säsong.

När du ansöker utställningstid för Galleri eller Studio vänligen notera att den andra utställningen kan innehålla ljud. Utställningskommittén strävar efter att möjliga ljudvärldar inte stör varandra.

Vid behov kan Studion mörkläggas totalt, och t.ex. videoverk eller andra mindre utställningar till detta rum kan föreslås.

I ansökan kan önskan om tidpunkt samt eventuella andra utställningsplaner även anges. Ifall du föreslår ett videoverk kan en länk till verket bifogas.

Ifall utställningen innehåller ljud eller annan specialteknik bör det nämnas i ansökan.

Utställningskommittén:
Utställningarna väljs av en utställningskommitté som utses av medlemmarna i generalförsamlingen.

Utställningskommittén 2024:
Timo Aho, Eetu Huhtala, Jenni Tieaho, samt Henrik Härkönen som representant för Skulptörförbundets styrelse.

En medlem i Skulptörförbundets styrelse eller i utställningskommittén kan inte ansöka om eller få utställningstid på Galleria Sculptor. Hindret gäller även för utställningskommittémedlemmens närmaste, det vill säga hens familjemedlemmar, släktingar eller nära samarbetspartners, som andra andelen i ett konstnärspar. Dessa kan inte bli beviljade utställningstid på Galleria Sculptor.

Ifall utställningskommittémedlemmen är ej berättigad att behandla enskild ansökan är hen inte hindrad att fatta beslut om andra utställningsansökningar.

Alla sökanden får ett skriftligt svar med kommitténs beslut.

Den som fått en utställningstid skall förbinda sig att inte visa samma verk i en separatutställning eller motsvarande i huvudstadsregionen från när kontraktet skrivs under tills utställningens slut.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.