HANDBOK FÖR SKULPTUR-KÖP

Tänk om jag skulle köpa en skulptur?

Konstsamlare och andra entusiaster är vana att köpa målningar och grafik men av någon anledning är det inte lika allmänt att skaffa hem skulpturer. Den finska skulpturkonsten har sedan 1980-talet förändrats radikalt men har i relation till andra genrer ändå länge präglats av konventionella stereotypier. Skulpturer möts kanske ännu med ett slags högtidlighet. De anses ofta vara dyra – vilket nödvändigtvis inte alls stämmer.

Skulpturens material
Förutom de traditionella, brons, sten, betong och trä är dagens mångfald av material väldigt bred och fortsätter att utvidgas genom den nya tekniska utvecklingen. Skulptörerna intresserar sig allt mer också för äldre material. Många skulptörer använder upphittat eller industriellt tillverkat material: det kan vara fråga om läder, snörstumpar från gatan, masstillverkade föremål från billighetsbutiker eller direkt från fabriker beställda metall- eller plastföremål som gjorts för helt annat bruk. Någon kanske samlar sitt material uteslutande från loppmarknader. Andra använder diverse naturmaterial – jag har även sett skulpturer gjorda av vide.

Hur skall man närma sig en skulptör?
Många potentiella kunder utanför konstvärlden vet inte riktigt hur man skall få kontakt med konstnärer. Ett gott råd är att först spana i all ro. Numera erbjuds det flera möjligheter till det. Finska Skulptörförbundets galleri, Sculptor, är det enda galleriet i Finland som framför allt fokuserar på skulptur och har en permanent försäljningskollektion där innehållet ständigt byts ut. Personalen på Sculptor och Skulptörförbundet erbjuder hjälp vid kontakten med konstnärer. Förbundet arrangerar årligen ett evenemang på Kabelfabriken i Helsingfors där skulpturens nya vindar kan upplevas. På förbundets webbsida (.sculptors.fi) finns en lista över förbundets alla medlemmar och länkar till konstnärernas eventuella hemsidor.

Vad är det som kostar hos skulpturer?
Skulptur ses ofta som en dyr konstform men genom mångfalden av nya material har även prisskalan utvidgats. Det ser man lätt också i galleri Sculptors försäljningskollektion. En liten skulptur kan köpas för under 1000 euro även om en sådan också kan kosta närmare tjugotusen euro – men detsamma gäller till exempel oljemålningar. I fråga om skulpturernas priser finns materialet ofta i fokus. Transportkostnader höjer materialpriset ytterligare. Förutsättningarna för en skulptörs arbetsrum är oftaa helt andra än till exempel för en målare – många dyra specialverktyg och -apparater behövs.

Någonting som också påverkar priset är skulptörens karriärutveckling. Det är ett faktum att somliga konstnärer är mer berömda och väletablerade än andra. Verkens prisnivå stiger i enlighet med framgång och anseende.

Har man ont om pengar kan man alltid komma överens om delbetalning med konstnären. Även Skulptörförbundets galleri Sculptor säljer skulpturer på avbetalning. Man skall dock hålla sig till överenskommelserna om man vill fortsätta vara med i vår konstvärld. Priset har också att göra med hur unik en skulptur är. Skulptörer som arbetar med brons tar ofta flera avgjutningar av sitt verk och numrerar dem i samband med signering. Att hålla sig till det lägre momsstadiet (10 %) ger maximalt en möjlighet till en edition på åtta avgjutningar.

Skulptur som ett inredningselement
En skulptur eller relief utgör ett karakteristiskt och slående inredningselement till hemmet. Också i ett litet format kan den framkalla en stark prägel för atmosfären. En skulptur är också tålig för förändringar i hemmet eller till och med för flytten till ett nytt hem. Den är lätt att omplacera efter förändringar. Man skall vara uppmärksam vid placeringen av skulpturer och eventuella piedestaler. Det bästa sättet att hitta en lämplig placering och ett hängningssätt är att diskutera med skulptören själv – många av dem är också villiga att vara med om själva installeringen.

Skulpturernas livscykel, skötsel och underhåll
Många skulpturer är förvisso hållbara men de flesta av dem behöver underhållas. De kan också bli skadade eller smutsiga. Vid anskaffningen av en skulptur bör man därför alltid diskutera med konstnären framtida åtgärder för underhåll. Kunniga restauratörer och konservatorer är vanligtvis lätta att hitta via Finska Skulptörförbundet – vår professionella skulptörskår är relativt liten och ordet sprider sig snabbt.

En del material – till exempel vissa naturmaterial – och kunskapen om deras hållbarhet kan delvis vara en gåta, även för en nutida skulptör själv. Nya material används ofta i experiment som det inte finns tidigare kunskap om. Dessa saker skall alltid diskuteras med konstnären. Man skall alltså även vara beredd på att en skulptur inte nödvändigtvis blir arvegods. Men inget hindrar en från ett rikt liv även med ett efemärt verk – bara man är medveten om det obeständiga.

Beställningsverk
Förr i tiden var skulptörerna noga med att strängt hålla isär beställningsverk och de så kallade fria verken. Numera används dessa termer sällan men likväl existerar skillnaden. Många skulptörer har ett mycket praktiskt förhållningssätt till sitt arbete och ser det som viktigt att fortsätta en hantverkstradition.

En skulptur kan till exempel vara ett gott alternativ till ett målat porträtt. Och ett hugget porträtt blir inte nödvändigtvis dyrare än en målning beställd från en etablerad porträttmålare. Många skulptörer gör även gravskulpturer även om de ofta tycks falla i skymundan i konsthistorien. Man kan också placera skulpturer på sin egen gård. I sådana fall är det förstås skäl att sätta fast skulpturerna för att undvika stölder.

Text: Otso Kantokorpi