Kontakt

Finska Skulptörförbundet

Södra kajen 12
00130 Helsingfors

Telefon
+358 (0)50 360 1182

sculptors@sculptors.fi

FO-nummer: 0116954-5

Verksamhetsledare:
Tiina Veräjänkorva
tiina.verajankorva@sculptors.fi

Galleria Sculptor

Södra kajen 12
00130 Helsingfors

Kundservice:
galleria.sculptor@sculptors.fi

Telefon:
+358 (0)50 360 1180 / +358 (0)50 360 1181

Utställningskoordinator:
Elina Hämäläinen
elina.hamalainen@sculptors.fi
+358 (0)50 360 1181

Utställnings- och kommunikationsassistent:
Kira Björklund
kira.bjorklund@sculptors.fi

Öppettider

Öppettider:
måndag stängt
tis-fre 12-17
lör-sön 12-16

Undantag:
18.12.2023- 4.1.2024 stängt

Besök oss

Galleria Sculptor ligger i centrum av Helsingfors på Södra Kajen 12.

Det är ca en kilometer från Helsingfors centralstation till galleriet. Närmaste hållplatsen för kollektivtrafik är Södra Kajen där spårvagnslinjen 2 trafikerar. Hållplatsen ligger 90 meter från galleriet. Se platsen på Google Maps.

Galleriet har inga egna parkeringsplatser. De närmaste avgiftsbelagda parkeringsplatserna ligger på Norra Magasinsgatan samt invid Gamla Saluhallen.

Tillgänglighet och hinderfrihet

Galleria Sculptors utrymmen är inte hinderfria.

Ingången har fyra trappsteg. Utställningsutrymmet har också några trappsteg. Toaletten, som ligger i personalrummet, är inte hinderfri.

Galleriet har i bruk två Perfolight-teleskopramper som kan installeras till ingångens och utställningsutrymmets trappor så att det går att röra sig i utrymmet med rullstol.

Ifall du behöver mer information eller hjälp inför ditt besök tag kontakt: 050 360 1180. Vi hjälper gärna till.

Principer för tryggare rum

Principerna för tryggare rum innebär gemensam praxis som alla på Finska Skulptörförbundet och Galleria Sculptor, från personal till publik, förbinder sig att följa. Principerna har ställts upp för att Finska Skulptörförbunudet och Galleria Sculptor ska kunna vara en plats som är öppen, tillgänglig och trivsam för alla, och en trygg arbetsplats. 

Diskriminering är förbjudet på Finska Skulptörförbundet och Galleria Sculptor. Exempel på diskriminering är rasistiskt, sexistiskt, homofobiskt och transfobiskt uppförande och tal. Visa alltså hänsyn mot andra. Vi respekterar vad andra berättar om sig själva och hur de definierar sig själva. 

Vi ansvarar för att du känner dig trygg på museet, så ta kontakt med personalen i problemsituationer eller om det är något som bekymrar dig, så försöker vi hjälpa så gott vi kan. Vi tar emot respons med öppet sinne och vi vidtar också åtgärder utifrån responsen. 

Om du ger respons hjälper det oss att göra museet till ett tryggt rum. Du kan ge respons genom att kontakta Tiina Veräjänkorva, verksamhetsledare för Finska Skulptörförbundet,

Beställ galleriets nyhetsbrev

Galleria Scuptor / Suomen Kuvanveistäjäliitto ry

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.