Lauri Anttilas och Corinna Helenelunds duo-utställning Pimeän keskiajan valo. Foto: Titus Verhe.

Skulptörförbundets medlemmar

*= hedersmedlem

I
J

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.