Marja Kanervos utställning vid Galleria Sculptor år 2021. Foto: Aukusti Heinonen.

Skulptörförbundet

Finska Skulptörförbundet r.f. är en rikstäckande organisation för finska yrkesskulptörer grundat år 1910 som främjar och presenterar finsk skulpturkonst i hemlandet och utomlands. Som sakkunnig ger förbundet råd och informerar i frågor gällande skulpturkonst samt övervakar skulptörernas yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Förbundet upprätthåller Galleria Sculptor och arrangerar evenemang, seminarier och utställningsprojekt samt deltar i bl.a. konstmässor.

Skulptörförbundet har 500 medlemmar. Som ordinarie medlem kan godkännas en konstnär som är finländsk medborgare eller bor permanent i Finland och har visat sig kompetent som skulptör. Medlemmarna väljs genom ansökan.

Finska Skulptörförbundet är en medlemsorganisation inom Konstnärsgillet i Finland, tillsammans med Muu, Finlands Bildkonstorganisationernas Förbund, Finlands Konstgrafiker, Målarförbundet och Fotokonstnärernas Förbund.

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.