Förvaltning

Skulptörförbundet förvaltas av en styrelse som valts under förbundets höstmöte. I styrelsen ingår ordförande och sex ledamöter. Förbundets stadgeenliga sammanträden hålls två gånger om året, på våren och på hösten.

Styrelse 2024

Ordförande:
Ville Mäkikoskela
ville.makikoskela@sculptors.fi
+358 (0)40 5320787

Vice ordförande:
Reetta Gröhn-Soininen

Övriga styrelsemedlemmar:
SantiYago Delgado
Henrik Härkönen
Marjukka Korhonen
Anni Laakso
Heli Ryhänen

Verksamhetsledare:
Tiina Veräjänkorva
tiina.verajankorva@sculptors.fi
+358 (0)50 3601182

Gå med på vår e-postlista

Genom att beställa Galleria Sculptors nyhetsbrev får du information om aktuella utställningar och evenemang. Nyhetsbrevets språk är finska och engelska.