FÖR KONSTNÄREN

ATT HÅLLA EN UTSTÄLLNING

Ansökningstider är varje år i mars och september, till slutet av månaden. På våren söker man tider till hösten om ett och ett halvt år och på hösten söker man tider till våren om ett och ett halvt år.

Utställningarna väljs av en utställningskommitté som utses av medlemmarna i generalförsamlingen.

Utställningskommittén 2019: Simo Ripatti (ordf.), Jukka Hautamäki, Maija Helasvuo samt Andy Best som representant för Skulptörförbundets styrelse.

Utställningsperioderna är cirka 4 veckor och man kan ansöka till tre olika utställningsrum: studio, galleri och hela utställningsrummet (studio +galleri).

Utställningshyror

Finska Skulptörförbundets medlemmar:

Studio                 (n. 30 m²)        830 €
Galleria               (n. 88 m²)     1 830 €
Helt utrymme     (n. 118 m²)    2 550 €

Andra:

Studio                   (n. 30 m²)      950 €
Galleria              (n. 88 m²)      2 100 €
Helt utrymme     (n. 118 m²)   2 900 €

När du ansöker utställningstid i Galleri eller i Studio vänligen notera att den andra utställningen kan innehålla ljud. Utställningskommitté strävar dock efter att de möjliga ljudvärldar inte stör varandra.

Vid behov kan Studion bemörkas totalt, och man kan t. ex. föreslå videoverk eller mindre utställningar till detta rum.

Galleria Sculptor skickar enbart elektroniska inbjudningar, men om konstnären vill, kan hen också skicka pappersinbjudningar.

Försäljningsprovisionen är 35 %.


UTSTÄLLNINGSANSÖKAN

Utställningstiden kan sökas med en fritt formulerad ansökan där utställningsterminen samt utställningsrummet skall anges. Ansökan kan endast göras för en termin och för ett utställningsrumalternativ åt gången. Ladda ner försättsbladet för utställningsansökan via bifogad länk.

Ansökningstider är varje år i mars och september, till slutet av månaden. På våren söker man tider till hösten om ett och ett halvt år och på hösten söker man tider till våren om ett och ett halvt år.

Ansökan skall innehålla konstnärens namn och fullständiga adress och andra kontaktuppgifter samt en kort beskrivning av den planerade utställningen. Dessutom skall man som bilagor bifoga 5-10 fullständigt namngivna (konstnär, verk, år, material) färgkopior av den senaste möjliga produktionen och curriculum vitae. En länk till videoverk kan också bifogas.

I ansökan kan även bifogas eventuella kataloger (inga kopior av recensioner). Vi önskar att få ansökningar antingen i form av ett pdf-dokument eller en pärm i A4-format eller en motsvarande lättläst helhet där sidor och delar hålls på plats.

Pdf-ansökan ska vara ett dokument som skickas per e-mejl. Separata pdf-dokument kan förenas t. ex. med pdf join. Dokumentet ska namnges efternamn_förnam_utställningsansökan_säsong.

I ansökan skall inte ens bifogas små verk, endast bilder på dem. I ansökan kan även anges önskan om tidpunkten samt eventuella andra utställningsplaner.

Utställningsansökan skall sändas under adressen:
Galleri Sculptor
Utställningskommittén
Södra Kajen 12
00130 Helsingfors

eller: galleria.sculptors@sculptors.fi. Mejlet måste rubrikeras ”Näyttelyhakemus, säsong, namn”. Alla ansökningar som skickats per mejl ska bekräftas som emottagna inom 3 arbetsdagar. Om du inte hör av er, så hör gärna av dig.

Alla sökanden får ett skriftligt svar med kommitténs beslut. Bildmaterial samt eventuella övriga bilagor returneras till dem som bifogat ett svarskuvert med portot betalt.

Den som fått en utställningstid skall förbinda sig att inte hålla en separatutställning eller motsvarande i huvudstadsregionen under tiden som kontraktet gjorts och utställningens slut.


ATT SÖKA OM MEDLEMSKAP

Finska Skulptörförbundet tar nya medlemmar två gånger om året.

Ansökningstiderna är fram till slutet av februari och oktober. Sökande skall leverera en elektronisk ansökan till förbundet som skall innehålla: en kort beskrivning av dig själv som konstnär och/eller artists statement samt en redogörelse för varför du söker medlemskap (A4), ungefär 10 högklassika bilder på verk och en förteckning över dem med noggranna uppgifter samt cv. Vi rekommenderar att du i cv:n prioriterar dina viktigaste prestationer.

Medlemsansökan skickas som ett dokument i PDF-format till adressen sculptors@sculptors.fi. Separata pdf-dokument kan förenas t. ex. med pdf join.

Medlemsansökan kostar 20 euro och beloppet skall betalas till Skulptörförbundets bankkonto DABAFIHH FI2380001801840340 senast i slutet av ansökningsmånaderna.


MEDLEMSFÖRMÅN

Varför lönar det sig att vara ett medlem i Skulptörförbundet:

Med ett medlemskort får man ett gratis inträde till många konstmuseer, även utomlands.Likaså kan man få rabatt bl.a. olika material.

En får Taide-lehti på medlemspris.

Skulptörförbundet har förhandlat en livförsäkring åt sina medlemmar. Bekanta dig med försäkringen och utnyttja dina medlemsförmån. Primus-försäkringar medges av Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Som medlem kan en sälja sina miniskulpturer i Galleria Sculptors försäljningskollektion.

En får rabatt på Galleri Sculptors utställningshyror.

En kan delta i TEOS-konstförmedlingsevenemang och andra projekt arrangerad av Skulptörförbundet.

En får ett medlemsbrev (på finska) på aktuella ärende och evenemang, bidrag, tävlingar, utställningar, residencys osv. En kan även beställa Finska konstnärsgillets medlemsbrev direkt av informatören Miisa Pulkkinen: miisa.pulkkinen@artists.fi.

En får också hjälp med avtal och annat personligt rådgivning vid behov.

En får synlighet på medlemslista som finns på förbundets webbsida. Skicka en giltig länk till din webbsida så lägger vi till den på listan!

En kan förmedla information om sina utställningar och annat aktuell på förbundets Facebook-sida. Vänligen kontakta verksamhetsledaren för mer information.

En får rådgivning av Konstnärsgillet i Finlands jurist.

En kan vara verksam i olika förtroendeuppdrag.


Här är andra användbar länkar:

Kuvasto
Centret för konstfrämjande
Undervisnings- och kulturministeriets understöd
Ateljeesäätiö
Frame Finland


SKULPTUR TILL FÖRSÄLJNINGSKOLLETIONEN

Varje medlem vid förbundet får hämta in till försäljningskollektionen 1-2 verk, av vilka åtminstone ett skall finnas framme. Också de övriga skall fotograferas för internet. Verken får ingå i försäljningskollektionen 1,5 år åt gången. Därefter skall verken hämtas eller bytas ut om de inte har sålts.

Verken skall rymmas i vitrinfacken. I annat fall kan verket inte visas i vitrinen. Vi önskar också att verken kan hållas upprättstående. Verk i försäljningskollektionen kan inte hängas på väggen eller visas på ett annat sätt.

Vitrinfackets storlek är max: 47 cm (bredd), 47 cm (höjd), 46 cm (djup). Skulpturen bör rymmas inom dessa mått.

Verk kan hämtas och avhämtas när som helst men vi önskar att du meddelar i förväg.


TEOS-KONSTFÖRMEDLINGSEVENEMANG

TEOS organiserats i Kabelfabriken i samarbet med Finlands Konstgrafiker.

Mer info och anvisningar till konstnärerna på finska.