Tattarisuon
kiviveistämön
kysely

Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiö toteuttaa yhteistyössä Suomen kuvanveistäjäliiton kanssa kyselyn taidekouluille ja taideopiskelijoille Helsingin Tattarisuolle rakennettavan uuden kiviveistämön käyttötarpeista.

Kysely on avoinna seitsemän päivän ajan 24.-30.1.2023. Kartoitamme kyselyn avulla kuvataiteen opiskelijoiden kiinnostusta kivimateriaalin käyttöön ja sen työstämiseen sekä opetukseen liittyviä tarpeita.

Toivomme mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn. Vastauksillasi tulee olemaan vaikutusta uuden kiviveistämön rahoitus- ja rakentamispäätöksiin. Aikaa vastaamiseen kuluu arviolta 10 minuuttia.

Helsingin Tattarisuolla on toiminut yli 40 vuoden ajan, 1970-luvun puolivälistä vuoteen 2022 yksi Suomen harvoista taidekivenveistämöistä eri organisaatioiden ylläpitämänä. Vuodesta 1991 lähtien kiviveistämö on ollut Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiön omistuksessa. Ateljeesäätiön vuokralaisena tiloissa on toiminut Taidekivenveisto ry, jonka jäseninä on kiveä materiaalinaan käyttäviä kuvanveistäjiä. Veistämön tiloissa on ollut kiinteät kiventyöstökoneet kivisahoineen sekä nostolaitteet ja trukki, joista yhdistys on vastannut. Tiloissa on myös pidetty kivenveistokursseja. Määräaikaisella rakennusluvalla pystytetty kiviveistämörakennus purettiin rakennusluvan päätyttyä vuonna 2022. Ateljeesäätiö on yhteistyössä Taidekivenveisto ry:n kanssa laadittanut uudet suunnitelmat uusien tilojen toteuttamiseksi samalle tontille.

Uuden kiviveistämön rakennuttamisesta vastaa Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiö vuokraten tilat edelleen Taidekivenveisto ry:lle. Yhdistys vuokraa veistämön tiloja väliaikaista käyttöä varten esim. taiteilijoiden omien tai julkisten taidehankkeiden toteuttamista varten sekä opetuskäyttöön. Tiloihin tulee kiinteät kiventyöstökoneet kivisahoineen sekä nostolaitteet ja trukki. Yhdistyksen jäseneksi voi hakea. Uuteen rakennukseen on suunniteltu toteutettavaksi lisäksi metallityöskentelytilat esim. isompien teosten kokoonpanoa varten tai pronssin käsittelyyn pienimuotoisessa pajavalimossa työpajatoimintana.

Tämä kysely on laadittu opiskelijoiden; tulevien ammattitaiteilijoiden sekä taideoppilaitosten kiviveistämön käyttötarpeiden kartoittamiseksi. Rakentamispäätöksen tekoa varten kartoitamme erityisesti tilojen käytön laajuutta. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Vastaaminen ei sitouta kiviveistämötilojen käyttöön, eikä vastauksia voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, Suomen kuvanveistäjäliitto ja Taidekivenveisto ry kiittävät vastauksistasi.

Kysymykset

Kysely on päättynyt.