Tattarisuon
kiviveistämön
kysely

Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiö toteuttaa yhteistyössä Suomen kuvanveistäjäliiton kanssa jäsenkyselyn Helsingin Tattarisuolle rakennettavan uuden kiviveistämön käyttötarpeista.

Kysely on avoinna seisemän päivän ajan 11.-17.1.2023. Kartoitamme kyselyn avulla kuvanveistäjien ja tilallisen taiteen tekijöiden kiventyöstöön ja -opetukseen liittyviä tarpeita.

Toivomme mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn. Vastauksillasi tulee olemaan vaikutusta rakennuksen rahoitus- ja rakentamispäätöksiin. Aikaa vastaamiseen kuluu arviolta 15 minuuttia.

Helsingin Tattarisuolla on toiminut yli 40 vuoden ajan, 1970-luvun puolivälistä vuoteen 2022 yksi Suomen harvoista taidekivenveistämöistä eri organisaatioiden ylläpitämänä. Vuodesta 1991 lähtien kiviveistämö on ollut Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiön omistuksessa. Ateljeesäätiön vuokralaisena tiloissa on toiminut Taidekivenveisto ry, jonka jäseninä on kiveä materiaalinaan käyttäviä kuvanveistäjiä. Veistämön tiloissa on ollut kiinteät kiventyöstökoneet kivisahoineen sekä nostolaiteet ja trukki, joista yhdistys on vastannut. Tiloissa on myös pidetty kivenveistokursseja. Määräaikaisella rakennusluvalla pystytetty kiviveistämörakennus purettiin rakennusluvan päätyttyä vuonna 2022. Ateljeesäätiö on yhteistyössä Taidekivenveisto ry:n kanssa laadittanut uudet suunnitelmat uusien tilojen toteuttamiseksi samalle tontille.

Uuden kiviveistämön rakennuttamisesta vastaa Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiö vuokraten tilat edelleen Taidekivenveisto ry:lle. Yhdistys vuokraa samoin periaattein veistämöstä tiloja väliaikaista käyttöä esim. taiteilijoiden omien tai julkisten taidehankkeiden toteuttamista varten sekä opetuskäyttöön. Yhdistyksen jäseneksi voi myös hakea. Uuteen rakennukseen on suunniteltu rakennettavaksi kiviveistämön lisäksi metallityöskentelytilat esim. isompien teosten kokoonpanoa varten tai pronssin käsittelyyn pienimuotoisessa pajavalimossa työpajatoimintana.

Tämä kysely on laadittu ammattitaiteilijoiden kiviveistämön käyttötarpeiden kartoittamiseksi. Rakentamispäätöksen tekoa varten kartoitamme erityisesti tilojen käytön laajuutta. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Vastaaminen ei sitouta kiviveistämötilojen käyttöön. Kyselyyn vastanneiden vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, Suomen kuvanveistäjäliitto ja Taidekivenveisto ry kiittävät vastauksistasi.

Kysymykset

Kysely on päättynyt.