Anneli Sipiläinen & Liisa Hilasvuori

Duo-näyttely


-

Tervetuloa Liisa Hilasvuoren ja Anneli Sipiläisen näyttelyn avajaisiin tiistaina 15.8. klo 17–19!

Duo-kutsunäyttely nostaa valokeilaan kaksi kuvanveistäjää: pitkän ja merkittävän uran tehneen Anneli Sipiläisen, ja lupaavan nuorempaa polvea edustavan Liisa Hilasvuoren. Stipendinäyttely luo vuoropuhelun eri sukupolvea edustavien tekijöiden ja näiden teosten välille.

Liisa Hilasvuori asettaa esille kaksi näyttämömäistä installaatiota, jotka ovat saaneet innoituksensa Englannin Kanaalin rannan maisemista. Ympäristöstä, jossa luonnon oma, ihmisestä piittaamaton aika on vahvasti läsnä. Havainnot rantavesien merieliöistä ja rantoja täplittävistä fossiileista, samoin kuin eroosion nakertamista rantatörmäistä toimivat inspiraationa Hilasvuoren teoksille: suurelle, vyöryävää maata kuvaavalle piirrosinstallaatiolle, ja keramiikasta toteutettavan merenrantaa ja merieliöiden yhdyskunnan kansoittamaa laituria kuvaavalle installaatiolle, jonka tekniikka on Hilasvuorelle uusi. Hienovaraisesti teos ottaa myös kantaa ympäristön tilaan: kuka olisi löytämässä ja nimeämässä merieliöt, kun ne olisivat fossiloituneet?

Liisa Hilasvuori työskentelee useiden eri tekniikoiden parissa, ja hänen teoksensa levittäytyvät usein tilaan. Merkittävää on ihmisen mittakaava, Hilasvuorelle tärkeää on se, että katsoja voi oleskella ja liikkua tilassa. Hilasvuori inspiroituu usein luonnon muodoista ja arkipäivän havainnoista, jotka jalostuvat taiteilijan mielessä ja käsissä hiljalleen uudestaan teoksiksi. Taide onkin yksi ratkaisuyritys siihen, miten näyttää oma katsomisen tapa; kuvata se johonkin materiaaliin. Hilasvuorelle tyypillistä on myös työskentelyn hitaus ja kokeilevuus. Työt eivät synny nopeasti, vaan pohdinnan ja monenlaisten materiaalikokeilujen seurauksena.

Anneli Sipiläisen työskentelyä hallitsevat kaksi kuvanveistolle keskeistä materiaalia: pronssi ja puu. Häntä kiinnostaa elämän vastakohtaisuus: turvallinen arki ja sen näennäinen vahvuus, mutta toisaalta kaiken odottamaton hauraus. Sipiläisen teoksissa kohtaavat usein pyhä ja arkinen, ja niistä välittyy suuri kunnioitus luontoa kohtaan. Duo-näyttelyssä nähtävissä teoksissa Sipiläinen pyrkii kuvaamaan inhimillisyyttä, eläimellisyyttäkin. Keskeistä Sipiläisen kerronnalle on se, että tämä pyrkii kuvaamaan jotain, jonka ajan ja tilanteen avulla voi näyttää.

Liisa Hilasvuoren ja Anneli Sipiläisen työskentelyä yhdistää mm. tapa käsitellä materiaalia ja lähestyä tilaa. Kutsumalla näyttelyyn kaksi uransa eri vaiheissa olevaa kuvanveistäjää, Suomen Kuvanveistäjäliitto haluaa luoda mahdollisuuden sukupolvien kohtaamiselle ja dialogille, ja tarjota tilaisuuden tutkia, mitä taiteilijat yhteistyön myötä voisivat saada toisiltaan. Molemmat taiteilijat valmistavat näyttelyyn uusia teoksia, ja tätä varten heille on myönnetty työskentelystipendit S. Vuorion rahastosta ja näyttelyn kuluihin apuraha Ida ja Johannes Haapasalon rahastosta. Molemmat rahastot ovat Suomen Kuvanveistäjäliiton nimikkorahastoja.

Liisa Hilasvuori (s. 1981) on valmistunut kuvataiteilijaksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2010. Taiteilijana häntä kiinnostaa taideteoksen oma tila, johon kokija voi osallistua astumalla sen sisälle. Liisa Hilasvuori on myös kuvanveistäjänaisista koostuvan Piirakkakerho-taiteilijaryhmän jäsen.

Anneli Sipiläinen (s. 1940) kuuluu maamme keskeisiin kuvanveistäjiin. Sipiläinen on valmistunut Suomen Taideakatemiasta vuonna 1971, ja pitänyt tämän jälkeen lukuisia yksityisnäyttelyitä sekä osallistunut moniin ryhmänäyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla. Sipiläisen teoksia on monissa merkittävissä koti- ja ulkomaisissa kokoelmissa, ja lukuisien opetustehtävien myötä hänellä on ollut merkittävä rooli myös uusien kuvanveistäjäsukupolvien kouluttamisessa.


GALLERIA

Galleria Sculptor on Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n ylläpitämä nykytaidegalleria, joka sijaitsee Helsingin keskustassa. Galleria Sculptorin monipuolinen näyttelyohjelmisto esittelee vuosittain laajan kirjon nykytaidetta, erityisfokuksenaan nykykuvanveisto. Sculptorin näyttelyt ovat usein innovatiivisia, yllättäviä ja haastavat kävijää näkemään toisin. Gallerian näyttelyaikoja voivat hakea kaikki ammattitaiteilijat kahdesti vuodessa. Sculptorissa on myös myyntikokoelma, jossa esitellään ja myydään liiton jäsenten pienoisveistoksia.


AIKAISEMPIA NÄYTTELYITÄ

KUUKAUDEN TAITEILIJA 2017

Kuukauden taiteilija -esittely Galleria Sculptorin myyntikokoelmahuoneen takaosassa on pienimuotoinen näyttely, vaihtuva osa myyntikokoelmaamme.

Tammikuu: Anni Hanén ja Jenni Tieaho
Helmikuu: Paula Salmela
Huhtikuu: Elina Strandberg
Toukokuu: Tatu Vuorio
Kesäkuu: Terhi Heino
Elokuu: Veijo Setälä


MENNEET KUUKAUDEN TAITEILIJAT

2016

Tammikuu: Inkeri Harri
Helmikuu: Jyrki Siukonen
Maaliskuu: Tuija Teiska
Huhtikuu: Merja Haapala
Toukokuu: Mika Heinonen
Elokuu: Leena Mäki-Patola
Syyskuu: Tommi Toija
Lokakuu: Pertti Toikkanen
Marraskuu: Susanna Autio
Joulukuu: Pasi Vainionpää

2015

Tammikuu: Veikko Nuutinen
Helmikuu: Eila Minkkinen
Maaliskuu: Tiina Laasonen
Huhtikuu: Anna-Kaisa Ant-Wuorinen
Toukokuu: Mikko Tapio
Kesäkuu: Sade Hiidenkari
Elokuu: Julia Strand
Syyskuu: Skulptörförbundet (Ruotsi)
Lokakuu: Pekka Rytkönen
Marraskuu: Petri Eskelinen
Joulukuu: Riikka Mäkikoskela


NÄYTTELYN PITÄMINEN

Hakuajat ovat vuosittain maaliskuussa ja syyskuussa, kuun loppuun asti. Keväällä aikaa haetaan puolentoista vuoden päähän syksylle ja syksyllä puolentoista vuoden päähän keväälle.

Näyttelyt valitsee jäsenistön yleiskokouksessa valitsema näyttelytoimikunta. Näyttelytoimikunta 2017:  Simo Ripatti (pj), Jasmin Anoschkin, Maija Helasvuo ja Kuvanveistäjäliiton hallituksen edustaja Frank Brümmel.

Näyttelyjaksot ovat noin 3 viikon pituisia, ja vuodesta 2018 alkaen noin 4 viikon pituisia. Näyttelyvuokra on Suomen Kuvanveistäjäliiton jäseniltä 2760 ja muilta 3160 euroa. Vuokraan sisältyy mm. n. 650 kutsukortin postimaksu mutta ei painokuluja. Myyntiprovisio on 35%.


NÄYTTELYHAKEMUS

Näyttelyaikaa haetaan joko sähköisesti tai postitse vapaamuotoisella anomuksella, jossa tulee olla taitelijan nimi ja täydellinen osoite ja muut yhteystiedot sekä lyhyt luonnehdinta suunnitellusta näyttelystä. Liitteenä tulee olla 5–10 täydellisesti nimikoitua (taiteilija, teos, vuosi, materiaalit) värikuvaa mahdollisimman viimeaikaisesta tuotannosta ja curriculum vitae. Lataa kansilehti näyttelyhakemukseen alla olevasta linkistä.

Hakemukseen on merkittävä mille kaudelle anomus jätetään. Anomuksen voi tehdä vain yhdelle kaudelle kerrallaan.

Sähköinen hakemus tulee lähettää yhtenä pdf-dokumenttina, joka on nimikoitu muodossa sukunimi_etunimi_näyttelyhakemus_kausi. Dokumenttissa tulee olla kansilehti, vapaamuotoinen näyttelysuunnitelma, 5–10 täydellisesti nimikoitua kuvaa mahdollisimman viimeaikaisesta tuotannosta ja taiteilijan CV. Erilliset pdf-dokumentit voi yhdistää esimerkiksi pdf join -ohjelmalla: https://www.pdfjoin.com/.

Postitse lähetettävän hakemuksen toivomme olevan A4-kokoinen kansio tai vastaava helposti luettava kokonaisuus, jossa sivut ja osat pysyvät paikoillaan. Lisäksi hakemukseen voi liittää mahdollisia katalogeja (ei kopioita kritiikeistä).

Hakemukseen ei saa liittää teoksia, ainoastaan kuvia teoksista. Anomuksessa voi myös mainita toivomuksen ajankohdasta ja mahdollisista muista näyttelysuunnitelmista.

Paperinen näyttelyhakemus tulee lähettää osoitteeseen:

Galleria Sculptor
Näyttelytoimikunta
Eteläranta 12
00130 Helsinki

Ja sähköinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen:

galleria.sculptor@sculptors.fi. Sähköposti on otsikoitava selkeästi ”Näyttelyhakemus, kausi, hakijan nimi”.

Kaikille hakijoille lähetetään kirjallinen vastaus toimikunnan päätöksestä. Kuvamateriaali sekä mahdolliset muut liitteet palautetaan postimerkein varustetun palautuskuoren lähettäneille.

Tultuaan valituksi taiteilija sitoutuu olemaan pitämättä yksityisnäyttelyä tai vastaavaa pääkaupunkiseudulla näyttelysopimuksen allekirjoittamisen ja näyttelyn päättymisen välisenä aikana.