Kim Jotuni

Olemus ja elämä


-

Read more
GALLERI

Galleria Sculptor är e Finska Skulptörföreningen r.f.:s galleri för samtidskonst beläget i cantrum av Helsingfors. Galleria Sculptors mångsidiga utställningsprogram presenterar årligen ett brett utbud av samtidskonst, med fokus speciellt på skulptur. Sculptors utställningar är ofta innovativa, överraskande och utmanar besökaren att se med andra ögon. Galleriets utställningstider kan sökas av alla yrkeskonstnärer två gånger om året. Det finns även en försäljningsutställning på Sculptor där man visar och säljer mindre skulpturer av medlemmarna – Veistoskauppa. Skulpturer kan köpas direkt från galleriet eller från Veistoskauppa webbutik. Läs mer på www.veistoskauppa.fiATT HÅLLA EN UTSTÄLLNING

Ansökningstider är varje år i mars och september, till slutet av månaden. På våren söker man tider till hösten om ett och ett halvt år och på hösten söker man tider till våren om ett och ett halvt år.

De följande ansökningstider är: Ansökningstid for utställning i hösten 2022 är 1.–31.3.2021. 

Utställningarna väljs av en utställningskommitté som utses av medlemmarna i generalförsamlingen.

Utställningskommittén 2021: Eetu Huhtala, Heli Ryhänen, Man Yau samt Tiina Raitanen som representant för Skulptörförbundets styrelse.

Utställningsperioderna är cirka 4 veckor och man kan ansöka till tre olika utställningsrum: studio, galleri och hela utställningsrummet (studio +galleri).

Utställningshyror

Finska Skulptörförbundets medlemmar:

Studio                 (n. 30 m²)        830 €
Galleria               (n. 88 m²)     1 830 €
Helt utrymme     (n. 118 m²)    2 550 €

Andra:

Studio                   (n. 30 m²)      950 €
Galleria              (n. 88 m²)      2 100 €
Helt utrymme     (n. 118 m²)   2 900 €

När du ansöker utställningstid i Galleri eller i Studio vänligen notera att den andra utställningen kan innehålla ljud. Utställningskommitté strävar dock efter att de möjliga ljudvärldar inte stör varandra.

Vid behov kan Studion bemörkas totalt, och man kan t. ex. föreslå videoverk eller mindre utställningar till detta rum.

Galleria Sculptor skickar enbart elektroniska inbjudningar, men om konstnären vill, kan hen också skicka pappersinbjudningar.

Försäljningsprovisionen är 35 %.UTSTÄLLNINGSANSÖKAN

Utställningstiden kan sökas med en fritt formulerad ansökan där utställningsterminen samt utställningsrummet skall anges. Ansökan kan endast göras för en termin och för ett utställningsrumalternativ åt gången. Ladda ner försättsbladet för utställningsansökan via bifogad länk.

Ansökningstider är varje år i mars och september, till slutet av månaden. På våren söker man tider till hösten om ett och ett halvt år och på hösten söker man tider till våren om ett och ett halvt år.

Ansökan skall innehålla konstnärens namn och fullständiga adress och andra kontaktuppgifter samt en kort beskrivning av den planerade utställningen. Dessutom skall man som bilagor bifoga 5-10 fullständigt namngivna (konstnär, verk, år, material) färgkopior av den senaste möjliga produktionen och curriculum vitae. En länk till videoverk kan också bifogas.

I ansökan kan även bifogas eventuella kataloger (inga kopior av recensioner). Vi önskar att få ansökningar antingen i form av ett pdf-dokument eller en pärm i A4-format eller en motsvarande lättläst helhet där sidor och delar hålls på plats.

Pdf-ansökan ska vara ett dokument som skickas per e-mejl. Separata pdf-dokument kan förenas t. ex. med pdf join. Dokumentet ska namnges efternamn_förnam_utställningsansökan_säsong.

I ansökan skall inte ens bifogas små verk, endast bilder på dem. I ansökan kan även anges önskan om tidpunkten samt eventuella andra utställningsplaner.

Utställningsansökan skall sändas under adressen:

Galleri Sculptor
Utställningskommittén
Södra Kajen 12
00130 Helsingfors

eller: galleria.sculptors@sculptors.fi. Mejlet måste rubrikeras ”Näyttelyhakemus, säsong, namn”. Alla ansökningar som skickats per mejl ska bekräftas som emottagna inom 3 arbetsdagar. Om du inte hör av er, så hör gärna av dig.

Alla sökanden får ett skriftligt svar med kommitténs beslut. Bildmaterial samt eventuella övriga bilagor returneras till dem som bifogat ett svarskuvert med portot betalt.

Den som fått en utställningstid skall förbinda sig att inte hålla en separatutställning eller motsvarande i huvudstadsregionen under tiden som kontraktet gjorts och utställningens slut.