SKULPTÖRFÖRBUNDET

ALLMÄNT OM FÖRBUNDET

Finska Skulptörförbundet r.f. är en rikstäckande organisation för finska yrkesskulptörer grundat år 1910 som främjar och presenterar finsk skulpturkonst i hemlandet och utomlands. Som sakkunnig ger förbundet råd och informerar i frågor gällande skulpturkonst samt övervakar skulptörernas yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Förbundet upprätthåller Galleria Sculptor och arrangerar evenemang, seminarier och utställningsprojekt samt deltar i bl. a. konstmässor.

Skulptörförbundet har 445 medlemmar. Som ordinarie medlem kan godkännas en konstnär som är finländsk medborgare eller bor permanent i Finland och har visat sig kompetent som skulptör. Medlemmarna väljs enligt ansökningar.

Finska Skulptörförbundet är en medlemsorganisation inom Konstnärsgillet i Finland rf. tillsammans med Muu rf, Finlands Bildkonstorganisationernas Förbund rf, Finska Konstgrafiker, Målarförbundet och Fotokonstnärernas Förbund.


INFORMATION OM SKULPTUR

Förbundet ger ut böcker och utställningskataloger om finländsk skulpturkonst samt visar medlemmarnas publikationer. Kontoret erbjuder hjälp till forskare, kuratorer, eventuella köpare, arrangörer av utställningar och tävlingar i bildkonst, museer, medier samt prisutgivare. Man kan även be förbundet om hjälp med konstinköp.

Skulptörförbundets senaste publikation är Köpguiden för skulptur skriven av Otso Kantokorpi. Den kan köpas på galleri Sculptor eller laddas ner som pdf på förbundets webbsida.

Medlemmarnas konstnärliga produktion kan man även ta del av på respektive hemsidor, se skulptörerna.


FÖRVALTNING

Skulptörförbundet förvaltas av en styrelse som valts av förbundets höstmöte. I styrelsen ingår ordförande och sex ledamöter. Förbundets stadgeenliga sammanträden hålls två gånger om året, på våren och på hösten.

Styrelse 2018

Ordförande:
Anssi Pulkkinen / + 358 50 306 3465, anssi.pulkkinen@sculptors.fi

Vice ordförande:
Ville Mäkikoskela

Övriga styrelsemedlemmar:
Andy Best 
Sirpa Hynninen                  
Sampo Malin                      
Noora Schroderus
Denise Ziegler


MEDLEMMAR

Finska Skulptörförbundet tar nya medlemmar två gånger om året. Ansökningstiderna är fram till slutet av februari och oktober. Se på mer info om sökning.

Hedersmedlemmar

Förbundet inbjuder som hedersmedlemmar meriterade skulptörer som genom sin verksamhet har främjat förbundets strävan. Hedersmedlemmar är: Mauno Hartman, Kerttu Horila, Eero Hiironen, Kari Huhtamo, Reijo Hukkanen, Heikki Häiväoja, Toivo Jaatinen, Erkki Kannosto, Hannele Kylänpää, Antti Maasalo, Eila Minkkinen, Taru Mäntynen, Pirkko Nukari, Anna-Maria Osipow, Kimmo Pyykkö, Antero Ruotsalainen, Anneli Sipiläinen, Ossi Somma, Barbara Tieaho och Jukka Vikberg.

Stödmedlemmar

Som stödmedlemmar kan bli privatpersoner, företag och samfund som är intresserade av skulpturkonst genom att köpa förbundets stödmedlemsskulptur.
Information: sculptors@sculptors.fi


PRO SCULPTURA-MEDALJEN

Förbundets Pro Sculptura-hedersmedalj har sedan 1960 utdelats för speciella meriter beträffande främjandet av finsk skulpturkonst.

Medaljen som formgivits av Heikki Varja och Kauko Räsänen har tilldelats följande personer eller samfund: Wäinö Aaltonen, Arvo Aho, Marja-Leena Ahola, Veli Aine, Alko-företagen, Marja-Liisa Bell, Bengt von Bonsdorff, Forsmanin kiviveistämö, Göran Green, Maire Gullichsen, Roger Gustafsson, Arttu Halonen, president Tarja Halonen, Raimo och Raini Heino, Helsingfors stads konstmuseum, Helsingin Saskiat rf, Helsingfors konsthall, Jaakko Hemmi, Sara Hildén, Armas Hutri, Hyvinge stad, Maaretta Jaukkuri, Esko Julin, Yrjö Jäntti, Otso Kantokorpi, Kai Kartio, Urho Kekkonen, Eino Koistinen, Erkki Koponen, skulpturparken i Kotka stad, Erik Kråkström, Väinö Kärkkäinen, Aune Laaksonen, Laura Luostarinen, Loimaan Kivi Ky, Jorma K. Miettinen, Esko Nieminen, Henna och Pertti Niemistö, Jaakko Numminen, Olli Närvä, skulpturgatan i Uleåborg, Oula Pakkala, Juhani Pallasmaa, F. Pehrman, Leena Peltola, Kari Poutasuo, Raimo Utriainens konststiftelse, Eero Rantanen, Jenny Rapp, Yrjö Rosola, Aarno Ruusuvuori, Eino Rämänen, Saastamoinen stiftelse, Sakari Saarikivi, Matti Saarinen, Vexi Salmi, Jaakko Salminen, Sara Hildéns konstmuseum, Marketta Seppälä, Ulla Shackleton, Suomen kulttuurirahasto, Gillet för medaljkonst i Finland, Tammerfors stad, Henry Tanninen, Jorma Tissari, Aimo Tukiainen, Kalervo Tuukanen, Arbetarnas Bildningsförbund, Olli Valkonen, E.J.Vehmas, Pauli Venäläinen, Matti Viherjuuri, Lauri Viljanen, Ilkka Voionmaa, Jouko Voionmaa, Jukka Vikberg, Pauli Venäläinen, Daniel Werkmäster och Pertti Kukkonen.