SKULPTÖRFÖRBUNDET

ALLMÄNT OM FÖRBUNDET

Finska Skulptörförbundet r.f. är en rikstäckande organisation för finska yrkesskulptörer grundat år 1910 som främjar och presenterar finsk skulpturkonst i hemlandet och utomlands. Som sakkunnig ger förbundet råd och informerar i frågor gällande skulpturkonst samt övervakar skulptörernas yrkesmässiga, ekonomiska och sociala intressen.

Förbundet upprätthåller Galleria Sculptor och arrangerar evenemang, seminarier och utställningsprojekt samt deltar i bl. a. konstmässor.

Skulptörförbundet har cirka 490 medlemmar. Som ordinarie medlem kan godkännas en konstnär som är finländsk medborgare eller bor permanent i Finland och har visat sig kompetent som skulptör. Medlemmarna väljs enligt ansökningar.

Finska Skulptörförbundet är en medlemsorganisation inom Konstnärsgillet i Finland rf. tillsammans med Muu rf, Finlands Bildkonstorganisationernas Förbund rf, Finska Konstgrafiker, Målarförbundet och Fotokonstnärernas Förbund.


INFORMATION OM SKULPTUR

Förbundet ger ut böcker och utställningskataloger om finländsk skulpturkonst samt visar medlemmarnas publikationer. Kontoret erbjuder hjälp till forskare, kuratorer, eventuella köpare, arrangörer av utställningar och tävlingar i bildkonst, museer, medier samt prisutgivare. Man kan även be förbundet om hjälp med konstinköp.

Skulptörförbundets senaste publikation är Sculpture Expanded, Moving Laboratory of public Art in Helsinki 17.5.–15.9.2019. Boken documenterar Sculpture Expanded utställningen och öppnar några synvinklar på möjligheter av tillfällig konst i det urbana rummet. Du kan köpa boken i Galleri Sculptor eller beställa den till prisen 10 €. (Redaktörer Moona Tikka, Tiina Veräjänkorva, Parus Verus, 2019, ISBN 978–952–7245–10–1, 142 S.)

Köpguiden för skulptur kan laddas ner som pdf på förbundets webbsida.

Medlemmarnas konstnärliga produktion kan man även ta del av på respektive hemsidor, se skulptörerna.


FÖRVALTNING

Skulptörförbundet förvaltas av en styrelse som valts av förbundets höstmöte. I styrelsen ingår ordförande och sex ledamöter. Förbundets stadgeenliga sammanträden hålls två gånger om året, på våren och på hösten.

Styrelse 2023

Ordförande:
Sampo Malin

Vice ordförande:
Reetta Gröhn-Soininen

Övriga styrelsemedlemmar:
SantiYago Delgado
Henrik Härkönen
Marjukka Korhonen
Benjamin Orlow
Tiina Raitanen

Verksamhetsledare:
Tiina Veräjänkorva
tiina.verajankorva@sculptors.fi
+358 (0)50 3601182


MEDLEMMAR

Finska Skulptörförbundet tar nya medlemmar två gånger om året. Ansökningstiderna är fram till slutet av februari och oktober. Se på mer info om sökning.

Hedersmedlemmar

Förbundet inbjuder som hedersmedlemmar meriterade skulptörer som genom sin verksamhet har främjat förbundets strävan. Hedersmedlemmar är: Kari Cavén, Markku Hakuri, Maija Helasvuo, Kerttu Horila, Reijo Hukkanen, Heikki Häiväoja, Kaarina Kaikkonen, Marja Kanervo, Erkki Kannosto, Pertti Kukkonen, Hannele Kylänpää, Antti Maasalo, Eila Minkkinen, Taru Mäntynen, Pirkko Nukari, Matti Nurminen, Anna-Maria Osipow, Matti Peltokangas, Kimmo Pyykkö, Anni Rapinoja, Antero Ruotsalainen, Anneli Sipiläinen, Hannu Siren, Barbara Tieaho, Antero Toikka och Jukka Vikberg.


ATT SÖKA OM MEDLEMSKAP

Finska Skulptörförbundet r.f. är en rikstäckande organisation för finska yrkesskulptörer grundat år 1910 som främjar och presenterar finsk samtida skulptur i all dess mångfald i hemlandet och utomlands. Finska Skulptörförbundet tar nya medlemmar två gånger om året.

Ansökningstiderna är fram till slutet av februari och oktober.

Sökande skall leverera en elektronisk ansökan till förbundet som skall innehålla: en kort beskrivning av dig själv som konstnär och/eller artists statement samt en redogörelse för varför du söker medlemskap (max A4), 8–10 högklassika bilder på verk och en förteckning över dem med noggranna uppgifter samt cv. Vi rekommenderar att du i cv:n prioriterar dina viktigaste prestationer.

Till ansökan på engelska

Till ansökan på finska

Medlemsansökan kostar 20 euro och beloppet skall betalas till Skulptörförbundets bankkonto DABAFIHH FI2380001801840340 senast i slutet av ansökningsmånaderna.


MEDLEMSFÖRMÅN

Varför lönar det sig att vara ett medlem i Skulptörförbundet?

Med ett medlemskort får man ett gratis inträde till många konstmuseer, även utomlands.Likaså kan man få rabatt bl.a. olika material.

En får Taide-lehti på medlemspris.

Skulptörförbundet har förhandlat en livförsäkring åt sina medlemmar. Bekanta dig med försäkringen och utnyttja dina medlemsförmån. Primus-försäkringar medges av Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, kaleva.fi.

Som medlem kan en sälja sina miniskulpturer i Galleria Sculptors försäljningskollektion.

En kan delta i TEOS-konstförmedlingsevenemang och andra projekt arrangerad av Skulptörförbundet.

En får ett medlemsbrev (på finska) på aktuella ärende och evenemang, bidrag, tävlingar, utställningar, residences osv. En kan även beställa Finska konstnärsgillets medlemsbrev direkt av informatören Miisa Pulkkinen: miisa.pulkkinen@artists.fi.

En får också hjälp med avtal och annat personligt rådgivning vid behov.

En får synlighet på medlemslista som finns på förbundets webbsida. Skicka en giltig länk till din webbsida så lägger vi till den på listan!

En får rådgivning av Konstnärsgillet i Finlands jurist.

En kan vara verksam i olika förtroendeuppdrag.

Här är andra användbar länkar:

Kuvasto
Centret för konstfrämjande
Undervisnings- och kulturministeriets understöd
Ateljeesäätiö
Frame Finland


SKULPTUR TILL FÖRSÄLJNINGSKOLLEKTIONEN

Varje medlem vid förbundet får hämta in till försäljningskollektionen 1-2 verk, av vilka åtminstone ett skall finnas framme. Också de övriga skall fotograferas för internet. Verken får ingå i försäljningskollektionen 1,5 år åt gången. Därefter skall verken hämtas eller bytas ut om de inte har sålts.

Verken skall rymmas i vitrinfacken. I annat fall kan verket inte visas i vitrinen. Vi önskar också att verken kan hållas upprättstående. Verk i försäljningskollektionen kan inte hängas på väggen eller visas på ett annat sätt.

Vitrinfackets storlek är max: 47 cm (bredd), 47 cm (höjd), 46 cm (djup). Skulpturen bör rymmas inom dessa mått.

Verk kan hämtas och avhämtas när som helst men vi önskar att du meddelar i förväg.


PRO SCULPTURA-MEDALJEN

Förbundets Pro Sculptura-hedersmedalj har sedan 1960 utdelats för speciella meriter beträffande främjandet av finsk skulpturkonst.

Medaljen som formgivits av Heikki Varja och Kauko Räsänen har tilldelats följande personer eller samfund: Wäinö Aaltonen, Arvo Aho, Marja-Leena Ahola, Veli Aine, Alko-företagen, Marja-Liisa Bell, Bengt von Bonsdorff, Forsmanin kiviveistämö, Göran Green, Maire Gullichsen, Roger Gustafsson, Arttu Halonen, president Tarja Halonen, Raimo och Raini Heino, Helsingfors stads konstmuseum, Helsingin Saskiat rf, Helsingfors konsthall, Jaakko Hemmi, Sara Hildén, Armas Hutri, Hyvinge stad, Maaretta Jaukkuri, Esko Julin, Yrjö Jäntti, Otso Kantokorpi, Kai Kartio, Urho Kekkonen, Eino Koistinen, Erkki Koponen, Pertti Kukkonen, skulpturparken i Kotka stad, Erik Kråkström, Väinö Kärkkäinen, Aune Laaksonen, Laura Luostarinen, Loimaan Kivi Ky, Lönnströmin taidemuseo, Jorma K. Miettinen, Esko Nieminen, Henna och Pertti Niemistö, Jaakko Numminen, Olli Närvä, skulpturgatan i Uleåborg, Oula Pakkala, Juhani Pallasmaa, F. Pehrman, Leena Peltola, Kari Poutasuo, Raimo Utriainens konststiftelse, Eero Rantanen, Jenny Rapp, Yrjö Rosola, Aarno Ruusuvuori, Eino Rämänen, Saastamoinen stiftelse, Sakari Saarikivi, Matti Saarinen, Vexi Salmi, Jaakko Salminen, Sara Hildéns konstmuseum, Marketta Seppälä, Ulla Shackleton, Suomen kulttuurirahasto, Gillet för medaljkonst i Finland, Tammerfors stad, Henry Tanninen, Taru Tappola, Jorma Tissari, Aimo Tukiainen, Kalervo Tuukanen, Arbetarnas Bildningsförbund, Juha Vakkuri, Olli Valkonen, E.J.Vehmas, Pauli Venäläinen, Matti Viherjuuri, Lauri Viljanen, Ilkka Voionmaa, Jouko Voionmaa, Jukka Vikberg, Pauli Venäläinen och Daniel Werkmäster.