Kimmo Schroderus & Mattias Nordéus

nordiSKulptur 4


-

Read more
GALLERI

Galleria Sculptor är Finska Skulptörföreningen r.f.:s galleri för samtidskonst beläget i centrum av Helsingfors. Galleria Sculptors mångsidiga utställningsprogram presenterar årligen ett brett utbud av samtidskonst, med fokus speciellt på skulptur. Sculptors utställningar är ofta innovativa, överraskande och utmanar besökaren att se med andra ögon. Galleriets utställningstider kan sökas av alla yrkeskonstnärer två gånger om året. Det finns även en försäljningsutställning på Sculptor där man visar och säljer mindre skulpturer av medlemmarna – Veistoskauppa. Skulpturer kan köpas direkt från galleriet eller från Veistoskauppa webbutik. Läs mer på www.veistoskauppa.fi


KOM­MAN­DE UT­STÄLL­NING­AR


TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR


ATT HÅLLA EN UTSTÄLLNING

Galleriets utställningstider kan sökas av alla yrkeskonstnärer två gånger om året.

Ansökningstider är varje år i mars och september, till slutet av månaden. På våren söker man tider till hösten om ett och ett halvt år och på hösten söker man tider till våren om ett och ett halvt år.

De följande ansökningstider är: Ansökningstid for utställning till våren 2024 är 1.–30.9.2022. 

 Ansökningarna lämnas via en elektronisk ansökningsblankett. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller post.

Ansökan kan endast göras för en termin och för ett utställningsrumalternativ åt gången. Vi välkomnar ansökningar också från arbetsgrupper. Arbetsgruppens kontaktperson lämnar in ansökan.

Utställningsperioderna är cirka 4 veckor och man kan ansöka till tre olika utställningsrum: studio, galleri och hela utställningsrummet (studio +galleri).

Alla professionella konstnärer kan ansöka om en utställningstid på Galleria Sculptor och utställningar är öppna för konstnärer inom alla discipliner. Huvudfokus i Galleria Sculptors utställning ligger på tredimensionell konst.

Utställningshyror

Finska Skulptörförbundets medlemmar:

Studio                 (n. 30 m²)        830 €
Galleria               (n. 88 m²)     1 830 €
Helt utrymme     (n. 118 m²)    2 550 €

Andra:

Studio                   (n. 30 m²)      950 €
Galleria              (n. 88 m²)      2 100 €
Helt utrymme     (n. 118 m²)   2 900 €

Galleria Sculptor skickar enbart elektroniska inbjudningar, men om konstnären vill, kan hen också skicka pappersinbjudningar.

Försäljningsprovisionen är 35 %.
VIRTUELL UTSTÄLLNING OM GALLERIA SCULPTOR


UTSTÄLLNINGSANSÖKAN

Ansökningstider är varje år i mars och september, till slutet av månaden. På våren söker man tider till hösten om ett och ett halvt år och på hösten söker man tider till våren om ett och ett halvt år.

Utställningstiden kan sökas med en fritt formulerad ansökan där utställningsterminen samt utställningsrummet skall anges.

Ansökningar ska göras genom att använda detta ansökningsformulär. Formulär finns på finska eller på engelska.

Ansökan skall innehålla i form av ett pdf-dokument:

  • en kort beskrivning av den planerade utställningen till Galleria Sculptor (utställningsplan, max A4).
  • dessutom skall man som bilagor bifoga 5-10 fullständigt namngivna (konstnär, verk, år, material) färgkopior av den senaste möjliga produktionen
  • curriculum vitae

Separata pdf-dokument kan förenas t. ex. med pdf join. Pdf-dokumentet ska namnges efternamn_förnam_utställningsansökan_säsong.

När du ansöker utställningstid i Galleri eller i Studio vänligen notera att den andra utställningen kan innehålla ljud. Utställningskommitté strävar dock efter att de möjliga ljudvärldar inte stör varandra.

Vid behov kan Studion bemörkas totalt, och man kan t. ex. föreslå videoverk eller mindre utställningar till detta rum.

I ansökan kan även anges önskan om tidpunkten samt eventuella andra utställningsplaner. En länk till videoverk kan också bifogas.

Utställningskommittén

Utställningarna väljs av en utställningskommitté som utses av medlemmarna i generalförsamlingen.

Utställningskommittén 2022: Eetu Huhtala, Heli Ryhänen, Man Yau samt Tiina Raitanen som representant för Skulptörförbundets styrelse.

Alla sökanden får ett skriftligt svar med kommitténs beslut. Den som fått en utställningstid skall förbinda sig att inte hålla en separatutställning eller motsvarande i huvudstadsregionen under tiden som kontraktet gjorts och utställningens slut.