Galleria

Palace Basilica

-

Läs mer

Studio

Primaarisukkessio

-

Läs mer
GALLERI

Galleria Sculptor är Finlands enda nutidskonstgalleri med fokus på skulptur. Galleriet upprätthålls av Finska Skulptörförbundet och ligger i centrum av Helsingfors.

Utställningsprogrammet lyfter årligen mångsidigt fram skulptur och rumslig konst. Sculptors utställningar erbjuder besökaren en unik möjlighet att bekanta sig med den ständigt utvidgande skulpturkonsten.

Hos Galleria Sculptor finns även en försäljningskollektion, Veistoskauppa, med mindre skulpturer av förbundets medlemmar samt Isot veistokset-tjänsten där större verk går att köpa och hyra.

Skulptörförbundet arrangerar även evenemang och utställningar utanför galleriet.


KOM­MAN­DE UT­STÄLL­NING­AR


TIDIGARE UTSTÄLLNINGAR


ATT HÅLLA EN UTSTÄLLNING

Galleria Sculptor är Finlands enda samtidskonstgalleri med fokus på skulptur.

Galleriets utställningstider kan ansökas av alla professionella konstnärer för att ställa ut rumslig konst.

Ansökan är öppen varje år i mars och september, till slutet av månaden. På våren ansöks tider till hösten om ett och ett halvt år och på hösten ansöks tider till våren om ett och ett halvt år.

Följande ansökningstid: 

Ansökan för utställningstid hösten 2024 äger rum mellan 1.–31.3.2023. 

Ansökningarna lämnas in via en elektronisk ansökningsblankett. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller post. Ansökningsblanketten öppnas 1.3.2023.

Ansökningstid for utställning till våren 2025 är 14.8.–10.9.2023. Observera att ansökningsperiod tidigareläggs med två veckor till augusti–september.

Ansökan kan endast göras för en termin och för ett utställningsrum åt gången. Vi välkomnar ansökningar också från arbetsgrupper. Arbetsgruppens kontaktperson lämnar in ansökan.

Utställningsperioderna är cirka 4 veckor och det går att ansöka om tre olika utställningsrum: Studio, Galleri och hela utställningsrummet (Studio + Galleri).

Utställningsutrymmen

Hela utställningsrummet är 118 m²; Galleri-utrymmet på 88 m² har fönster och vetter mot Södra kajen och Studio-utrymmet på 30 m² har inga fönster.

Galleri-utrymmets höjd varierar mellan 3,78 till 4,06 meter och Studio-utrymmets höjd är 3,90 meter.

Utställningshyror

2023 kommer utställningsutrymme att vara hyresfri för konstnären.

Finska Skulptörförbundet binder sig till att främja god utställningspraxis. Vi siktar på att erbjuda ett kostnadsfritt utställningsutrymme samt betala arvoden för utställande konstnärerna.

Hyran på utställningsutrymmen definieras alltid i början av utställningsåret. Ifall vi beviljas stöd för att sänka hyrorna i framtiden, kommer kostnadsfria utställningsperioder även gälla för framtida utställningsperioder.

Under åren 2021–2022 har vi kunnat sänka markant på våra utställningshyror med hjälp av stöd från Centret för konstfrämjande och Helsingfors stad, och år 2023 kan konstnärerna ställa ut hos oss helt kostnadsfritt.

Finska Skulptörförbundets medlemmar:

Studio                 (n. 30 m²)        200 €
Galleria               (n. 88 m²)       450 €
Helt utrymme     (n. 118 m²)    600 €

Andra:

Studio                   (n. 30 m²)       300 €
Galleria              (n. 88 m²)         675 €
Helt utrymme     (n. 118 m²)     950 €

Till hyran ingår kommunikation om utställningen, försäljning, marknadsföring, övervakning, utställningsbilder tagna av professionell fotograf samt videointervju som visas på galleriet samt Galleria Sculptors YouTube-kanal.

Utställaren ansvarar för verkens upphängning, transport, utställnings- och transportförsäkring, egna resekostnader samt möjliga installations- och uthyrningskostnader av tekniska redskap.

Försäljningsprovisionen är 35%.

Galleria Sculptor skickar enbart elektroniska inbjudningar, men om konstnären vill, kan hen också skicka pappersinbjudningar.
VIRTUELL UTSTÄLLNING OM GALLERIA SCULPTOR


UTSTÄLLNINGSANSÖKAN

Ansökningar ska göras genom att använda detta ansökningsformulär. Formulär finns på finska eller på engelska.

Ansökan skall innehålla i form av ett pdf-dokument:

  • en kort beskrivning av den planerade utställningen till Galleria Sculptor (utställningsplan, max. 1 A4).
  • 5-10 fullständigt namngivna (konstnär, verk, år, material) bilder i färg av den senaste möjliga produktionen. Du kan även bifoga skisser eller andra bilder som stöder utställningsplanen (max. 5 bilder).
  • curriculum vitae (vi önskar en förkortad CV på max. 2 sidor)

Separata pdf-dokument kan förenas t. ex. med pdf join programmet. Pdf-dokumentet ska namnges enligt följande: efternamn_förnamn_utställningsansökan_säsong.

När du ansöker utställningstid för Galleri eller Studio vänligen notera att den andra utställningen kan innehålla ljud. Utställningskommittén strävar dock efter att möjliga ljudvärldar inte stör varandra.

Vid behov kan Studion mörkläggas totalt, och t.ex. videoverk eller mindre utställningar till detta rum kan föreslås.

I ansökan kan önskan om tidpunkt samt eventuella andra utställningsplaner även anges. En länk till videoverk kan också bifogas.

Ifall utställningen innehåller ljud eller annan specialteknik bör det nämnas i ansökan.

Utställningskommittén

Utställningarna väljs av en utställningskommitté som utses av medlemmarna i generalförsamlingen.

Utställningskommittén 2023: Timo Aho, Eetu Huhtala, Jenni Tieaho, samt Benjamin Orlow som representant för Skulptörförbundets styrelse.

Alla sökanden får ett skriftligt svar med kommitténs beslut. Den som fått en utställningstid skall förbinda sig att inte hålla en separatutställning eller motsvarande i huvudstadsregionen under tiden som kontraktet gjorts och utställningens slut.