Eetu Huhtala

Unfulfilled


-

Nostamaan kykenemätön ketjunostin.
Liukuportaiden väliin jumiin jäänyt ilmapallo.
Kylpyamme, joka ei täyty.

Mekaanisista veistoksista koostuva näyttely Unfulfilled, nivoutuu turhautumisen, kyvyttömyyden ja voimattomuuden tuntemusten ympärille. Sen keskiössä on kulutuksen käsite, hukkaan heitetty energia, potentiaali ja resurssit, kysymykset työn ja vaivannäön arvosta, tulosten tavoittelusta, resurssien kulutuksesta ja väärinkäytöstä, epäonnistumisesta, täyttämättömistä odotuksista, pettymyksestä ja asioiden etenemättömyydestä.