Ida Brockmann & Anna-Lea Kopperi

nordiSKulptur 3


-

Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Pohjoismainen Kultuuripisteen nelivuotisen nordiSKulptur-yhteistyöhankkeen kolmas näyttely nähdään Galleria Sculptorissa marraskuussa. Vuoden 2021 näyttelyhanke toteutetaan yhteistyössä tanskalaisen taiteilijan ja kuraattorin Peter Holmgårdin kanssa.

Ida Brockmann (s. 1991) asuu ja työskentelee Kööpenhaminassa. Hän on valmistunut taiteen kandidaatiksi Göteburgin Valand Academysta. Hän käyttää taiteessaan erilaisia tekniikoita ja materiaaleja, viimeisimmin mm. keramiikkaa, kiviä ja videota. Brockmann on kiinnostunut aineellisesta kulttuurista ja esineistä, jotka ympyröivät meitä, ja jotka jätämme jälkeemme. Työskentelyssään hän nostaa esille arkipäiväisiin esineisiin linkittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kerrostumia ja pyrkii taiteellaan muokkaamaan esineisiin liittyviä mielikuvia.

”Käden, työkalun ja digitalisaation suhde on näyttelyteoksieni tärkein leikkauspiste. Aistimme ympäristöämme käsiemme kautta. Kun esihistoriallinen ihminen oppi kävelemään ja nousemaan maantasolta, käsistä tuli vapaat. Käsien kanassa ihminen oppi tuottamaan kivityökaluja, joka vuosien kuluessa johti aina uusien ja yhä hienompien sekä edistyneempien työkalujen ja teknologien tuotantoon. Tänään älypuhelin on ensisijainen työkalu suurimmalle osalle ihmisiä. Teoksissani pyrin tutkimaan hyvin läheistä ja konkreettista, jokapäiväistä digitaalista elämää, sen materiaalisuutta ja käsitystämme siitä.”

Anna-Lea Kopperi (s.1960) on kansainvälisesti tunnettu paikkasidonnaisista ympäristö- ja yhteisötaiteen teoksistaan. Hän on opiskellut kuvataiteita Suomessa, Ranskassa ja Saksassa ja valmistunut Düsseldorfin taideakatemiasta vuonna 1996. Kopperin teoksia on nähty 1990-luvulta lähtien laajalti Euroopassa ja Aasiassa. Kopperin paikkasidonnaiset ja hetkelliset teokset syntyvät paikan esteettisistä, arkkitehtonisista ja ekologisista lähtökohdista.  Harkittujen materiaalivalintojen, eleiden ja valon variaatioiden kautta hän tarkastelee tilan ja paikan käsitteitä kokonaisvaltaisesti, laajempien eksistentiaalisten kysymysten, kuten elämän ja kuoleman ja ajan ja jatkuvuuden käsitteiden kautta.

”Paikkasidonnaisissa installaatioissani tutkin tilan ja tilanteen käsitteitä varioiden eri materiaaleja, valoa ja heijastusta. Katoavat teokseni syntyvät tilan arkkitehtonisista ja tilallisista elementeistä. Hiljaisuudessa harkituin elein ja valon variaatioin yhdistän paikan aistimukseni eksistentiaalisiin kysymyksiin kuten elämä ja kuolema, aika ja jatkuvuus.”